Kiedy należy udać się do Logopedy?

Szanowni Państwo!
Koniecznie udajcie się do logopedy, gdy u swojego dziecka zaobserwujecie następujące symptomy:

u dziecka do 12 miesięcy:

 • nie głuży i nie gaworzy
 • nie reaguje na dźwięki otoczenia
 • nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń
 • nie mówi prostych sylab np.: ta-ta, pa-pa, ma-ma, ba-ba.

u dziecka do 2 roku życia:

 • nie mówi prostych słów
 • nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia
 • mówi mało i niechętnie
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

u dziecka do 3 roku życia:

 • język „wchodzi” między zęby przy wymowie głosek ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz
 • oddycha przez usta i buzia jest ciągle otwarta
 • pije z butelki lub ssie smoczek
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

u dziecka do 4 roku życia:

 • mowa jest nie zrozumiała dla otoczenia
 • nie wymawia głosek s, z, c, dz zastępując je głoskami ś, ź, ć, dź.
 • ma trudności z nazywaniem przedmiotów
 • nie buduje prostych zdań
 • ma trudności z zapamiętywaniem wyrazów, zdań, wierszyków
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

u dziecka do 5 roku życia:

 • nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
 • nie podnosi czubka języka do podniebienia
 • nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby
 • myli podobnie brzmiące głoski i wyrazy np.: półka – bułka, koza- kosa, Tom – dom
 • w wypowiadanych zdaniach pojawiają się błędy gramatyczne
 • przekręca trudne wyrazy

u dziecka do 6 roku życia:

 • nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek
 • nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski
 • nie różnicuje liter
 • nie rozumie kontekstu sytuacyjnego

u dziecka między 7 – 10 rokiem życia:

 • nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych pojawiają się błędy gramatyczne
 • myli podobnie wyglądające i brzmiące litery
 • czyta bardzo powoli głoskując treść
 • przekręca długie wyrazy
 • ma kłopot z przepisywaniem tekstu
 • robi dużo błędów ortograficznych
 • ma trudność z zapamiętywaniem wierszy