Jak stymulować rozwój mowy dziecka?

Rozwój mowy dziecka, aby przebiegał prawidłowo konieczna jest stymulacja odpowiednia dla wieku dziecka poprzez różnorodne zabawy i czynności. Przedstawię różne rodzaje stymulacji odpowiednie dla właściwego okresu rozwoju mowy dziecka.

Wskazana stymulacja rozwoju mowy dziecka w okresie melodii wygląda następująco:

 

0-3 miesiące

 • Mów do dziecka łagodnie i z uśmiechem o czynnościach, które wykonujesz
 • Nad łóżkiem dziecka zawieś pozytywki, grzechotki, baloniki
 • Naśladuj dźwięki wydawane przez dziecko
 • Mów tak, aby dziecko widziało Twoją twarz
 • Reaguj słowem na krzyk i płacz dziecka to sygnał, który uczy dziecko, że są zaspokajane jego potrzeby
 • Słuchajcie łagodnej, rytmicznej muzyki
 • Używaj imienia dziecka
 • Baw się z dzieckiem grzechotkami
 • Zadbaj o dobry klimat emocjonalny w rodzinie
 • Unikajcie hałasów i telewizji

3-6 miesięcy

 • W zasięgu wzroku i rąk dziecka umieszczaj kolorowe zabawki
 • Śpiewaj kołysanki, mów wierszyki
 • Naśladuj dźwięki gaworzenia wydawane przez dziecko
 • Używaj krótkich zdań np: to lalka, to samochód
 • Ucz dziecko wyciągania języka do góry, na boki, na brodę
 • Oglądajcie obrazki, opowiadajcie co na nich widać
 • Baw się w chowanie i szukanie zabawek
 • Stymuluj rozwój ruchowy dziecka
 • Prezentuj dziecku różne rodzaje dźwięków
 • Wymawiaj imię dziecka z różnych stron
 • Reaguj słowem na uśmiech dziecka, wzrok

6-9 miesięcy

 • Śpiewaj dziecku piosenki i rymowanki
 • Wydawaj różne odgłosy zwierząt podczas oglądania książeczek
 • Buduj proste zdania
 • Mów do dziecka spokojnym głosem, uśmiechaj się, stosuj różne rodzaje intonacji głosu
 • Często wymawiaj imię dziecka
 • Stwarzaj dużo okazji do słuchania muzyki
 • Baw się z dzieckiem w darcie papieru, rzucanie zabawek

9-12 miesięcy

 • Wyśpiewuj sylaby: papapa, dadada, lalala oraz samogłoski: aaaa, oooo, eeeee
 • Baw się z dzieckiem w cmokanie ustami, wyciąganie i chowanie języka
 • Ucz dziecko dmuchania na różne przedmioty np.: wiatraczki
 • Budujcie razem wieżę z klocków, którą potem dziecko zburzy
 • Baw się z dzieckiem w chowanego mówiąc „a ku ku”
 • Urządzajcie zabawy w kąpieli
 • Przeglądajcie się w lustrze
 • Bawcie się w podawanie zabawek, bębnienie rękami w stół
 • Zawsze mów do dziecka wolno, wyraźnie i dokładnie

Wskazana stymulacja rozwoju mowy dziecka w okresie wyrazu wygląda następująco:

12-18 miesięcy

 • Czytaj książeczki i wierszyki najlepiej rymowane
 • Tańczcie razem z dzieckiem w rytm muzyki
 • Na zabawkach pokazuj i nazywaj części ciała
 • Wprowadzaj zabawy ruchowe ze śpiewem
 • Naśladujcie dźwięki wydawane przez otoczenie, zwierzęta
 • Bawcie się w chowanie różnych zabawek, a potem ich szukajcie
 • Zachęcaj dziecko do wykonywania codziennych czynności razem z Tobą (odkurzanie, mycie podłóg)
 • Zawsze mów do dziecka poprawnie, bo Twoja mowa jest dla niego wzorem

18-24 miesięcy

 • Staraj się, aby dziecko zawsze widziało Twoją twarz podczas mówienia
 • Nadal ucz dziecko części ciała
 • Baw się z dzieckiem w puszczanie baniek mydlanych, budowanie z klocków
 • Wydawaj dziecku polecenia np.: daj lalkę, szukaj misia
 • Za pomocą pacynki odgrywaj różne role
 • Dbaj o rozwój ruchowy dziecka

Wskazana stymulacja rozwoju mowy dziecka w okresie zdania wygląda następująco:

2 lata

 • Czytaj i opowiadaj dziecku bajki
 • Naśladujcie odgłosy wydawane przez zwierzęta
 • W rozmowie z dzieckiem nie podnoś głosu, zachowuj naturalną intonację głosu
 • Pozwól dziecku, aby w czasie zabawy mogło się pobrudzić
 • Śpiewajcie samogłoski: aaaa, oooo, eeee
 • Ćwiczcie ruchy okrężne języka
 • Ucz dziecko kolorów np.: zielona trawa, żółte słońce…

3 lata

 • Nadal czytaj i opowiada dziecku bajki
 • Nadal ucz dziecko kolorów wykorzystując różne przedmioty
 • Wprowadzaj zabawy tematyczne np.: w sklep
 • Nie naśladuj mowy pieszczotliwej, którą posługuje się dziecko w tym okresie
 • Nie zmuszaj dziecka do mówienia, wywołuje to gniew i upór
 • Unikaj ciągłego poprawiania wymowy dziecka, w tym okresie są one normalne

Wskazana stymulacja rozwoju mowy dziecka w okresie swoistej mowy dziecięcej wygląda następująco:

4 lata

 • Odpowiadaj na wszystkie pytania, które dziecko zadaje to wzbogaca jego słownictwo
 • Zawsze mów do dziecka prawidłowo, nawet jeśli mówi safa to Ty mów szafa, dostarczasz dziecku prawidłowego wzorca wymowy
 • Dbaj o rozwój ruchowy dziecka np.: naucz dziecka jeździć na rowerze

5 lat

 • Czytaj i opowiadaj dziecku bajki, genezę powstawania różnych przedmiotów
 • Rozmawiaj z dzieckiem o jego i swoich przeżyciach i uczuciach
 • Dużo czasu spędzaj na zabawie z dzieckiem
 • Kontroluj oglądanie telewizji przez dziecko

6 lat

 • Czytajcie książeczki, aby wzbogacać słownictwo dziecka
 • Zachęcaj dziecko aby pytało o znaczenie słów, których nie rozumie
 • Zawsze uważnie słuchaj gdy dziecko do Ciebie mówi, odpowiadaj na pytania
 • Dbaj o rozwój ruchowy dziecka

7 lat

 • Nadal wzbogacaj słownictwo dziecka poprzez czytanie książek
 • Zachęcaj do samodzielnego czytania książek
 • Rozwijaj różnorodne zainteresowania dziecka
 • Wybieraj wartościowe programy telewizyjne oraz komputerowe

 

Literatura:

 • Stecko E., – Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 2002.
 • Belowska A., Walaszczyk H. – Etapy rozwoju mowy dziecka.
 • Gałkowski T., Jastrzębowska G. – Logopedia – Pytania i odpowiedzi, Opole 2003.