Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny działa od 2011 roku, oferując terapię logopedyczną dzieciom, młodzieży i dorosłym z Lublina oraz całego województwa lubelskiego.

Gabinet powstał w wyniku połączenia wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz pasji. Wszystkie te doświadczenia umożliwiły oferowanie profesjonalnej pomocy wszystkim osobom z problemami komunikacyjnymi w lepszym funkcjonowaniu każdego dnia.

W Gabinecie prowadzona jest profilaktyka, diagnoza oraz terapia mowy i komunikacji. Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego Pacjenta.

Czeka na Państwa kompleksowo wyposażony gabinet w nowoczesne pomoce logopedyczne, wygodna i spokojna poczekalnia oraz miejsca parkingowe.

Kiedy należy zgłosić się do logopedy?

Szanowni Państwo!

Koniecznie udajcie się do logopedy, gdy u swojego dziecka lub u osoby dorosłej zaobserwujecie następujące symptomy:

do 12 miesięcy:

 • nie głuży i nie gaworzy
 • nie reaguje na dźwięki otoczenia
 • nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń
 • nie mówi prostych sylab np.: ta-ta, pa-pa, ma-ma, ba-ba.

do 2 lat:

 • nie mówi prostych słów
 • nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia
 • mówi mało i niechętnie
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

do 3 lat:

 • język „wchodzi” między zęby przy wymowie głosek ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz
 • oddycha przez usta i buzia jest ciągle otwarta
 • pije z butelki lub ssie smoczek
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

do 4 lat:

 • mowa jest nie zrozumiała dla otoczenia
 • nie wymawia głosek s, z, c, dz zastępując je głoskami ś, ź, ć, dź.
 • ma trudności z nazywaniem przedmiotów
 • nie buduje prostych zdań
 • ma trudności z zapamiętywaniem wyrazów, zdań, wierszyków
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy

do 5 lat:

 • nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
 • nie podnosi czubka języka do podniebienia
 • nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby
 • myli podobnie brzmiące głoski i wyrazy np.: półka – bułka, koza- kosa
 • w wypowiadanych zdaniach pojawiają się błędy gramatyczne
 • przekręca trudne wyrazy

do 6 lat:

 • nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek
 • nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski
 • nie różnicuje liter
 • nie rozumie kontekstu sytuacyjnego

między 7 – 10 rokiem życia:

 • nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych pojawiają się błędy gramatyczne
 • myli podobnie wyglądające i brzmiące litery
 • czyta bardzo powoli głoskując treść
 • przekręca długie wyrazy
 • ma kłopot z przepisywaniem tekstu
 • robi dużo błędów ortograficznych
 • ma trudność z zapamiętywaniem wierszy

u młodzieży i osoby dorosłej:

 • nieprawidłowo wymawia głoskę r
 • język „wchodzi” między zęby przy wymowie głosek ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz
 • niewyraźnie mówi głoski sz, ż, cz, dż
 • mówi szybko
 • mówi niewyraźnie
Oferta
Diagnoza logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych obejmuje:

 • badanie artykulacji
 • ocena aparatu artykulacyjnego pod kątem budowy anatomicznej aparatu mowy
 • ocena percepcji słuchowej
 • ocena oddychania
 • ocena połykania, żucia i gryzienia

Diagnoza logopedyczna rozpoczyna się wywiadem, czyli rozmową na temat dotychczasowego przebiegu psycho-fizycznego rozwoju osoby diagnozowanej. Badanie logopedyczne jest prowadzone w formie spontanicznej zabawy, w przypadku małych dzieci natomiast w przypadku dzieci starszych i dorosłych za pomocą testów diagnostycznych oraz spontanicznej rozmowy.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z niedokształceniem mowy o typie afazji
 • z afazją, z dyzartrią
 • z autyzm, z zespołem Aspergera
 • z niepłynnością mowy (zacinanie, jąkanie)
 • z zespołem Downa, z upośledzeniem umysłowym

Długość zajęć logopedycznych jest uzależniona od możliwości i potrzeb Pacjenta. Program terapii jest indywidualnie dobierany do Pacjenta oraz istniejącego zaburzenia mowy. W czasie trwania zajęć logopeda przekazuje instrukcje, jak oraz jakiego rodzaju ćwiczenia należy wykonywać w domu.

Terapia dyslalii - wad wymowy dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie:

 • sygmatyzmu
 • rotacyzmu
 • kappacyzmu, gammacyzmu
 • lambdacyzmu, betacyzmu
 • mowy bezdźwięcznej, nosowania
 • innych odchyleń od normy artykulacyjnej

Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej są systematyczne ćwiczenia wykonywane w domu. Zachęcam rodziców dzieci, aby uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w gabinecie, dzięki temu będą wiedzieli w jaki sposób należy wykonywać ćwiczenia w domu i co jest ważne dla rozwoju mowy ich dziecka.

 • Wczesna interwencja neurologopedyczna niemowlęcia i małego dziecka.
 • Stymulacja rozwoju mowy małego dziecka.
 • Konsultacje logopedyczne dotyczące zapobiegania powstawania zaburzeń mowy i komunikacji.
 • Terapia logopedyczna prowadzona w formie wideorozmowy, za pośrednictwem komunikatorów internetowych np. Skype.

W myśl powiedzenia: lepiej zapobiegać niż leczyć zapraszam do kontaktu, z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania. Jeśli nie odbieram telefonu to najprawdopodobniej właśnie prowadzę terapię.